Văn phòng khoa

Văn phòng khoa

 • Địa chỉ: Số 217 Hồng Bàng, P.11, Quận 5, TP. HCM (Tòa nhà Y Nha, tầng 12A).
 • Số điện thoại: (+84-028) 39526031.
 • Email: qldtkhoayhct@ump.edu.vn.
 • Lịch làm việc: Giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

Chi tiết

 • Địa chỉ: Số 217 Hồng Bàng, P.11, Quận 5, TP. HCM (Tòa nhà Y Nha, tầng 12A).
 • Số điện thoại: (028) 39526032
 • Lịch làm việc: Giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

Chi tiết

 • Địa chỉ: Số 217 Hồng Bàng, P.11, Quận 5, TP. HCM (Tòa nhà Y Nha, tầng 12A).
 • Số điện thoại: (028) 38442756 - 39526032.
 • Email: tohanhchinhtochucyhct@ump.edu.vn.
 • Lịch làm việc: Giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

Chi tiết

 • Địa chỉ: Số 217 Hồng Bàng, P.11, Quận 5, TP. HCM (Tòa nhà Y Nha, tầng 12A).
 • Số điện thoại: (+84-028) 39526032
 • Lịch làm việc: Giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

Chi tiết