Giới thiệu

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Khoa Y học cổ truyền được thành lập theo quyết định số 156/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng và phát triển nguồn nhân lực khoa học trong công tác kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền cho cả nước. Tuy vậy, thực chất công tác đào tạo nguồn nhân lực kết hợp Đông Tây y này cho cả nước và đặc biệt cho toàn bộ khu vực phía Nam và Nam Trung bộ, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng năm 1975 đã được Bộ môn Y học dân tộc, Khoa Y thuộc Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và Trường Trung học Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh II đảm nhiệm từ rất sớm.

Và đây cũng là 2 đơn vị tiền thân của Khoa Y học cổ truyền – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh:

•    Bộ môn Y học dân tộc, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
•    Trường Trung học Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh II

Với lịch sử hình thành đặc biệt của mình, giai đoạn phát triển này của Khoa Y học cổ truyền bao gồm những hoạt động của Bộ môn Y học dân tộc, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và của Trường Trung học Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh II.

A. BỘ MÔN Y HỌC DÂN TỘC

Bộ môn Y học dân tộc, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 1977 (quyết định số 85/BYT-QĐ ngày 18/1/1977).

1. Chủ nhiệm Bộ môn

Giáo sư Bùi Chí Hiếu(1979 – 1998)
Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng (1977 – 1979)

2. Phó Chủ nhiệm Bộ môn

BSCKI. Phan Quan Chí Hiếu (1985 – 1998)
BSCKII. Bùi Quang Hiền (1979 – 1985)
PTS.BS. Bùi Chí Hiếu (1977 – 1979)

B. TRƯỜNG TRUNG HỌC TUỆ TĨNH II

Trường Trung học Y học dân tộc được thành lập từ năm 1980 (quyết định 744/BYT-QĐ ngày 25-08-1980). Năm 1997, Trường được đổi tên thành Trường Trung học Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh II (quyết định 06/ BYT-QĐ ngày 03-01-1997).
Thực chất, việc đào tạo nhân lực Y học cổ truyền bậc trung học và bậc sơ học đã được tổ chức thực hiện ngay từ sau ngày miền Nam được giải phóng. Lý do rất rõ ràng là miền Nam hoàn toàn trắng lĩnh vực này trước năm 1975.

1. Hiệu trưởng:

BS. Trần Xàng (1996- 1998)
BS. Bùi Quang Hiền (1983-1984)
GS. Bùi Chí Hiếu (1980- 1983) (1984-1995)

2. Phó Hiệu trưởng

BS. Huỳnh Liên Đoàn (1994-1998)
BS. Trần Xàng (1986-1995)
BS. Nguyễn Thị Mềm (1984- 1986)
BS. Bùi Quang Hiền (1980-1986)
BS. Lê Hai (1980-1991)

3. Bí thư Đảng bộ cơ sở

BS. Trần Xàng (1990-1998)
BS. Bùi Tuấn Anh (1987-1989)
BS. Nguyễn Thị Mềm (1984- 1986)
Bà Trần Thị Ngọc Lân (1982-1984)
BS. Lê Hai (1980-1982)

C. KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN

Ngày 3/9/1998, Khoa Y học cổ truyền được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 đơn vị : Trường Trung học Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh II và Bộ môn Y học dân tộc thuộc Khoa Y, Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định 156/ 1998/ QĐ-TTg.