Giới thiệu

SỨ MẠNG - TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SỨ MẠNG

Đào tạo nguồn nhân lực Y học cổ truyền chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao các kỹ thuật trong lĩnh vực Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

TẦM NHÌN

Phát triển thành trường chuyên ngành Y học cổ truyền hàng đầu Việt Nam, với chương trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học về Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại ngang tầm các đại học trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chuyên nghiệp - Chất lượng - Năng động - Sáng tạo

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

“Phát huy nội lực và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tối ưu môi trường dạy và học, lấy người học làm trung tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế toàn diện, có đức có tài, có trách nhiệm, sẵn sàng thích ứng và hội nhập”

(QĐ số 178/QĐ-ĐHYD, 13/6/2019)