Những lưu ý cho Quý học viên khi tham gia Hội nghị Khoa học kỹ thuật và Đào tạo liên tục YHCT năm 2022
17/12/2022

NHỮNG LƯU Ý CHO QUÝ HỌC VIÊN KHI THAM GIA HỘI NGHỊ

  1. Đi đúng giờ, Quý học viên vui lòng có mặt lúc 7 giờ 00' để check in, nhận tài liệu và ổn định chỗ ngồi.
  2. Quý học viên đã đăng kí và đóng tiền rồi vui lòng liên hệ quầy tiếp tân (tầng trệt khu đại giảng đường) để nhận túi quà và tài liệu tại bàn 2,3,4 (thứ tự tên theo alphabet: bàn 2 tên gồm các chữ cái: A, B, C, D, Đ, E, Ê, G, H, I, K. Bàn 3 tên gồm các chữ cái: L, M, N, O, Ô, Ơ, P, Q, R. Bàn 4 tên gồm các chữ cái S, T, U, Ư, V, X, Y)
  3. Quý học viên chưa đăng ký hoặc đã đăng kí nhưng chưa đóng tiền vui lòng liên hệ quầy tiếp tân bàn 5 để đăng kí mới và đóng tiền CME.
  4. Quý học viên vui lòng hoàn thành post-test (post-test để trong túi tài liệu) và nộp lại quầy tiếp tân để đạt đủ điều kiện cấp CME (chú ý điền họ tên và số điện thoại trong post-test)
  5. Quý học viên nào có nhu cầu nhận CME tại nhà vui lòng đăng kí tại quầy tiếp tân bàn 6 (vui lòng chuẩn bị 30.000đ tiền lẻ).
  6. Quý học viên đi theo Đoàn đã đăng kí trước vui lòng liên hệ quầy tiếp tân bàn 6 để được nhận quà và tài liệu theo Đoàn.
  7. Trong mỗi túi quà có dây đeo thẻ học viên. Quý học viên vui lòng luôn đeo thẻ khi ra vào cửa và trong giảng đường.
  8. Tuyệt đối không mang thức ăn, không livestream, tắt chuông điện thoại để không làm phiền người chung quanh.
  9. Ban tổ chức có chuẩn bị tai nghe để phiên dịch các bài giảng tiếng Anh, quý học viên sử dụng xong vui lòng để tại chỗ, không mang ra khỏi giảng đường.