Lễ bế mạc kiểm định chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA
02/12/2022

         Ngày 2/12/2022, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế mạc đợt kiểm định chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA.

         Qua 5 ngày làm việc, Đoàn kiểm định của AUN-QA đã đánh giá chương trình đào tạo, tham quan cơ sở vật chất, phỏng vấn các bên liên quan. Các đối tượng tham dự phỏng vấn bao gồm lãnh đạo khoa và bộ môn, đội ngũ xây dựng chương trình và viết báo cáo tự đánh giá, giảng viên, nhân viên hỗ trợ cấp trường và cấp khoa, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng.

         GS TS. Rowena L. Escolar Chua - Đại học Santo Tomas, đại diện đoàn đánh giá, đã nhận xét các điểm mạnh và các điểm cần cải tiến. Chắc chắn rằng, Khoa YHCT sẽ tiếp thu, ghi nhận và tiếp tục cải tiến để chương trình đào tạo ngày càng tốt hơn.

         Dưới đây là một số hình ảnh: