Khoa Y học cổ truyền Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh tham dự cuộc họp Mạng lưới các trường đại học ngành Y học cổ truyền thế giới
21/04/2023

        Ngày 21/4/2023, Khoa Y học cổ truyền Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh đã tham dự cuộc họp với Mạng lưới các trường đại học ngành Y học cổ truyền thế giới. Khoa Y học cổ truyền là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia mạng lưới này.

         Bên cạnh các nội dung thảo luận về chuyên môn, công tác tổ chức hàng năm; Khoa Y học cổ truyền đã mạnh dạn nêu ý tưởng đề xuất thiết lập hệ thống tiêu chuẩn kiểm định chuyên cho các chương trình đào tạo Y học cổ truyền; cũng như đề xuật thành lập Tổ chức sinh viên các ngành Y học cổ truyền thế giới, tạo sân chơi cho các sinh viên Y học cổ truyền trao đổi và học tập lẫn nhau. Tất cả các ý tưởng được ghi nhận và đánh giá cao; các trường sẽ cùng nhau thúc đẩy thực hiện trong thời gian tới.

         Một số hình ảnh: