Đoàn công tác của Viện nghiên cứu Y học – Bộ Y tế Đài Loan đến làm việc tại Khoa Y học cổ truyền - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
05/05/2023

         Ngày 05/05/2023, đoàn công tác của Viện nghiên cứu Y học – Bộ Y tế Đài Loan do GS. Su Yi-Chang, Viện trưởng đến làm việc tại Khoa Y học cổ truyền - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Đi cùng đoàn công tác còn có  GS Chen Ho-Hsien, tham tán, Trưởng Phòng Giáo dục của văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

         ThS BS. Nguyễn Văn Đàn, Phó Trưởng Khoa YHCT, đón tiếp đoàn, thảo luận các nội dung hợp tác. Hai bên cùng thống nhất tiến đến thảo luận sẽ tiến hành kí kết MOU trong thời gian sớm nhất để cùng nhau hợp tác trao đổi giảng viên, nghiên cứu viên, cùng nhau thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học.

         Dưới đây là một số hình ảnh: