Đảng bộ Bộ phận Khoa Y học cổ truyền tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024
10/01/2024

         Tại hội trường 34, Khoa Y học cổ truyền, ngày 10 tháng 01 năm 2024, Đảng bộ Bộ phận Khoa Y học cổ truyền tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

         Hội nghị có sự tham dự ĐC Nguyễn Lê Việt Hùng – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Bộ phận Khoa Y học cổ truyền, ĐC Trần Thu Nga – Đảng ủy viên Đảng bộ Bộ phận Khoa Y học cổ truyền, ĐC Võ Trọng Tuân – Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Y học cổ truyền, cùng toàn thể Đảng viên của 4 chi bộ trực thuộc.

         Tại Hội nghị các đồng chí phát biểu nhận xét, rút kinh nghiệm cho báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2023 và góp ý xây dựng phương hướng hoạt động năm 2024 trên nhiều lĩnh vực: phát triển chuyên môn đào tạo – giảng dạy, khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và hoạt động cộng đồng. 

         Đồng chí Nguyễn Lê Việt Hùng điều hành học tập, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trong đó, nổi bật Nghị quyết 42-NQ/WT về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Và Nghị quyết 44-NQ/TW về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Buổi học tập được toàn thể Đảng viên chú ý tiếp thu.

         Toàn thể Đảng viên Đảng bộ Bộ phận  Khoa Y học cổ truyền đồng sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện phương hướng hoạt động năm mới.

         Một số hình ảnh: