Thông báo

Thông tin về chương trình trao đổi việc làm Senior Lecturers và Assistant Professors tại Đại học Phúc Lợi Quốc Tế Nhật Bản (IUHW) năm 2021
05/05/2021

Thông tin chi tiết đính kèm: TẢI VỀ
Nếu Quý Thầy Cô của Quý Khoa quan tâm tham gia xin vui lòng gửi thư giới thiệu (letter of recommendation) và CV (mẫu CV đính kèm theo email) đến Masako Nakayama (email: tokyo-kokusai@iuhw.ac.jp, m.nkym@iuhw.ac.jp) và phòng Hợp Tác Quốc Tế (email: htqt@ump.edu.vn).
 

Trân trọng.