Thông báo

Thông báo danh sách sinh viên thi Thuốc YHCT II (Lần 2 & Cải thiện) - Lớp YHCT19, ngày thi 22/07/2022
20/07/2022

Thời gian: Lúc 13g30', ngày 22/07/2022
Địa điểm: Phòng máy 3A - Số 217 Hồng Bàng, P.11, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh​​​​
Danh sách sinh viên dự thi đính kèm: TẢI VỀ

*Lưu ý: Sinh viên phải có mặt trước giờ thi ít nhất 15 phút.