Thông báo

Thông báo danh sách sinh viên thi Lý thuyết học phần Sinh lý I (Giữa kỳ) - Lớp YHCT21, YHCT19 (Học lại), ngày thi 28/09/2022
23/09/2022

Thời gian: Lúc 13g30', ngày28/09/2022
Địa điểm: Giảng đường 6D - Số 217 Hồng Bàng, P.11, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh​​​​
Danh sách sinh viên dự thi đính kèm: TẢI VỀ

*Lưu ý: Sinh viên phải có mặt trước giờ thi ít nhất 15 phút. Sinh viên xem danh sách đính kèm để biết phòng thi và giờ thi của mình.