Thông báo

Thông báo danh sách sinh viên thi Lý thuyết Điều trị & kết hợp (Học phần tốt nghiệp) - Lớp YHCT18, YHCT17 (Học lại); Ngày thi 14/05/2024
07/05/2024

Thời gian: Lúc 13g00', ngày 14/05/2023, thi 01 ca
Địa điểm: Giảng đường 6A - Số 217 Hồng Bàng, P.11, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh​​​​
Danh sách sinh viên dự thi đính kèm:  TẢI VỀ

*Lưu ý: Sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút (điểm danh, ổn định chỗ ngồi). Sinh viên xem danh sách đính kèm để biết phòng thi và giờ thi của mình.