Thông báo

Thông báo danh sách sinh viên thi Lý thuyết Bệnh học Ngũ Quan (Cuối kỳ) - Lớp YHCT19; ngày thi 03/05/2024
24/04/2024

Thời gian: Lúc 13g00' & 13g30', ngày 03/05/2024, thi 02 ca
Địa điểm: Phòng máy 3A - Số 217 Hồng Bàng, P.11, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh​​​​
Danh sách sinh viên dự thi đính kèm: TẢI VỀ

*Lưu ý: Sinh viên phải có mặt trước giờ thi ít nhất 15 phút. Sinh viên xem danh sách đính kèm để biết phòng thi và giờ thi của mình.