Thông báo

Điểm thi tốt nghiệp Bác sĩ Y học cổ truyền năm 2022 (Hệ niên chế) - Kỳ thi tháng 07/2022
22/07/2022

KHOA YHCT THÔNG BÁO ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT TỔNG HỢP 
& THỰC HÀNH LÂM SÀNG (HỆ NIÊN CHẾ ) NĂM 2022

  • Điểm thi Tốt nghiệp Lý thuyết tổng hợp & Thực hành lâm sàng : TẢI VỀ

*Thời hạn nhận đơn xin phúc khảo: từ ngày thông báo đến trước 16h30 ngày 29/7/2022, nộp đơn cho cô Mỹ Thuận - Tổ Quản lý Đào tạo, Văn phòng Khoa YHCT, tầng 12A, số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.