Thông báo

Danh sách bình chọn xét tặng danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu năm 2020
16/09/2020

         Thực hiện theo Quyết định số 4976/QĐ-ĐHYD Ngày 05/11/2019 "Về việc ban hành quy chế xét tặng giải thưởng Nhà giáo tiêu biểu của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh". Giải thưởng nhà giáo tiêu biểu cấp khoa và cấp trường dành cho giảng viên, giáo viên cơ hữu trực tiếp giảng dạy tại Đại học Y Dược TP.HCM có thời gian giảng dạy từ 10 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ; là người có tầm nhìn về công tác giảng dạy; có khả năng tương tác tốt với người học; có khả năng quản lý công tác giảng dạy và có tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn.

         Sau thời gian triển khai đến các Tổ Nghiệp vụ/ Đơn vị/ Bộ môn, Hội đồng cấp Khoa đã tổng hợp được danh sách đề cử chính thức để xét tặng giải thưởng nhà giáo tiêu biểu cấp khoa và cấp trường năm 2020 bao gồm 2 Thầy/Cô (File hồ sơ thành tích cá nhân đính kèm). Rất mong toàn thể cán bộ viên chức, học viên và sinh viên Khoa Y học cổ truyền tham gia bình chọn. Lưu ý: Có thể bình chọn cho cả 2 Thầy/Cô.

         Trân trọng cảm ơn./.

  •          Thời gian bình chọn: Từ ngày 16/09 - 30/09/2020.
  •          Bảng báo cáo thành tích cá nhân: TẢI VỀ

         *Link bình chọnTẠI ĐÂY