Nghiên cứu

Giới thiệu chung

Lĩnh vực nghiên cứu gồm: nghiên cứu cơ bản và ứng dụng của tất cả các lĩnh vực của YHCT Lý luận Y học cổ truyền, Châm cứu, Dược học cổ truyền, Dưỡng sinh, Bệnh học YHCT.aaaa

Những nội dung nghiên cứu chính gồm: 

  • Các nghiên cứu có liên quan đến cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo. Khảo sát về sự yêu thích của sinh viên đối với các chương trình học và các phương pháp giảng dạy tại Khoa.
  • Các nghiên cứu về phác đồ kết hợp Đông – Tây Y điều trị bệnh mạn tính, bệnh lão khoa.
  • Giảng dạy và ứng dụng Y học cổ truyền dựa trên bằng chứng là cần thiết, Khoa Y học cổ truyền đẩy mạnh chuẩn hoá tiêu chuẩn chẩn đoán và điều trị Y học cổ truyền.
  • Liên kết hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các đơn vị trong trường, trong và ngoài nước.

Số đề tài nghiên cứu khoa học: Từ khi thành lập, Khoa đã thực hiện trên 300 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 11 đề tài cấp Bộ và Thành phố và tham gia 1 đề tài nhánh của nghiên cứu khoa học cấp nhà nước. Nghiên cứu thực nghiệm: 33 đề tài, hoàn thành hồ sơ chế phẩm để tham gia thị trường thuốc đông dược: 27 chế phẩm.