Hợp tác

Giới thiệu chung

  • Hiện nay Khoa YHCT đã ký các bản ghi nhớ hợp tác với các trường đại học tại các nước trên thế giới: Đại học Trung Y Dược Quảng Châu, Đại học Trung Y An Huy, Đại học Trung Y Hồ Bắc (Trung Quốc), Đại học Y khoa Trung Hoa (Đài Loan), Đại học Kyung Hee (Hàn Quốc), Đại học Toyama (Nhật Bản) để hợp tác đào tạo Đại học và Sau Đại học, trao đồi sinh viên; hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và công bố quốc tế.
  • Ngoài ra, Khoa YHCT còn có nhiều hoạt động hợp tác với các trường đại học và các tổ chức quốc tế khác như: Hợp tác với Viên Nghiên cứu Hóa các hợp chất thiên nhiên ICSN-CNRS (Pháp) để nghiên cứu khoa học và đào tạo trong lĩnh vực Hóa thực vật và Dược lý thực nghiệm; Đại học Tsukuba (Nhật Bản), Đại học Copenhaghen (Đan Mạch), Đại học Five Branches (Mỹ) và các tổ chức khác như DVCIPM (Mỹ), CIDSE (Bỉ), UNFPA (Pháp), BEDO (Thái Lan)..."