GIỚI THIỆU BỘ MÔN NỘI KHOA ĐÔNG Y

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

        Khoa Y học cổ truyền thành lập trên cơ sở sát nhập trường Trung học Y học cổ truyền Tuệ tĩnh II và Bộ môn Y học Dân tộc - Khoa Y - Trường Đại học Y Dược TP HCM theo Quyết định 156/1998/QĐ-TTg. Cùng với sự thành lập Khoa YHCT, Bộ môn Bệnh học được thành lập và là tiền thân của Bộ môn Nội khoa Đông Y hiện nay. Nhân sự Bộ môn Bệnh học qua các thời kỳ:

 • Chủ nhiệm Bộ môn: PGS TS Nguyễn Thị Bay (1998 - 2012) 
 • Phó Chủ nhiệm Bộ môn: BS CKI Lê Thiện Hoàng (1998 - 2011) và BS.CKII Nguyễn Thị Sơn (2008 - 2011) 
 • Giáo vụ Bộ môn: BS.Lê Thiện Hoàng – BS.CKII Nguyễn Thị Sơn – BS.CKII Nguyễn Thị Yến Loan 
 • Thư ký Bộ môn: Tạ Thị Hồng Minh 
 • Cán bộ giảng: BS.CK1 Nguyễn Đình Toán (1998-2003), BS. Lê Trung Nam, BS. Trịnh Nguyễn Thanh Nhàn, BS.CK1 Nguyễn Thị Thanh Hà, BS. Phạm Long Thủy Tú, BS. Đỗ Thị Quỳnh Nga, BS. Lê Quang Thạnh, BS. Nguyễn Thái Linh, BS. Lý Chung Huy, BS. Trần Thu Nga, BS. Nguyễn Lê Việt Hùng, BS. Lê Thị Lan Hương, BS. Cao Thị Thúy Hà, BS. Trần Hoàng, BS. Nguyễn Thái Dương, BS. Nguyễn Thị Tuyết Nga, BS.CKII  Nguyễn Thị Mai Hương, BS. CKII. Nguyễn Thị Yến Loan. 

        Năm 2011, Bộ môn Bệnh học được đổi tên thành Bộ môn Nội khoa Đông y theo Quyết định số 77/YHCT ngày 30 tháng 06 năm 2011 của Khoa Y học cổ truyền, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Nhân sự Bộ môn Nội khoa Đông y cho đến nay:

 • Chủ nhiệm Bộ môn: TS BS Nguyễn Thị Sơn (2012 - 2018) 
 • Phó Chủ nhiệm Bộ môn: ThS BS Nguyễn Thái Linh (2012 đến nay), ThS BS Trần Thu Nga (2012 đến nay) 
 • Giáo vụ Bộ môn: ThS Lê Thị Lan Hương (đến năm 2021), TS. Phạm Huy Kiến Tài (2021 đến nay)
 • Thư ký Bộ môn: Tạ Thị Hồng Minh (đến 2016), Đặng Thị Ái Linh (2016 đến nay) 
 • Cán bộ giảng: TS. Nguyễn Thị Sơn (nghỉ hưu), BS.CKII. Nguyễn Thị Yến Loan (nghỉ hưu), BS.CKII Nguyễn Thị Mai Hương (nghỉ hưu), ThS. Nguyễn Thái Linh, ThS. Trần Thu Nga, ThS. Trịnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ThS. Phạm Long Thủy Tú, ThS. Lê Thị Lan Hương, ThS. Cao Thị Thúy Hà, ThS. Trần Hoàng, ThS. Vũ Thị Ly Na, TS BS Phạm Huy Kiến Tài (2019 đến nay), TS. BS. Nguyễn Ngô Lê Minh Anh (2019 đến nay), ThS. BSNT. Đỗ Thị Thùy Nhân, ThS. Võ Thanh Phong, ThS. BSNT. Lê Hoàng Minh Quân (2019 đến nay), ThS. Đinh Ngọc Đức (đến năm 2021).  

II. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Đại học: BS YHCT năm 2, BS YHCT năm 3, BS YHCT năm 5, BS YHCT năm 6, Y5 đa khoa, Y học dự phòng.
 • Sau đại học: Cao học, Chuyên khoa I, Chuyên khoa II, Nghiên cứu sinh, BS Nội trú
 • Các học phần được giảng dạy:
  1. Bệnh học YHCT
  2. Chẩn đoán YHCT và Thực hành Chẩn đoán YHCT
  3. Ngũ quan và Thực hành Ngũ quan
  4. Bệnh học và điều trị nội khoa kết hợp hệ thống Tim mạch – Hô hấp và Thực hành Bệnh học và điều trị nội khoa kết hợp hệ thống Tim mạch – Hô hấp
  5. Bệnh học và điều trị nội khoa kết hợp hệ thống Cơ xương khớp và Thực hành Bệnh học và điều trị nội khoa kết hợp hệ thống Cơ xương khớp
  6. Bệnh học và điều trị nội khoa kết hợp hệ thống Thận- Nội tiết – Huyết học và Thực hành Bệnh học và điều trị nội khoa kết hợp hệ thống Thận- Nội tiết – Huyết học
  7. Bệnh học và điều trị nội khoa kết hợp hệ thống Tiêu hóa – Gan mật và Thực hành Bệnh học và điều trị nội khoa kết hợp hệ thống Tiêu hóa – Gan mật
  8. Lão khoa và Thực hành Lão khoa
  9. Học phần tốt nghiệp
  10. Nghiên cứu khoa học
  11. Y học chứng cứ.
 • Đào tạo liên tục: cho lương y YHCT, y sĩ, điều dưỡng, bác sĩ sau tốt nghiệp trong cả nước.

III. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

 • Tập thể lao động xuất sắc năm 2010 đến nay. 
 • Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2011. 
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế năm 2010, 2019, 2021.