GIỚI THIỆU BỘ MÔN DƯỠNG SINH

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

        Ngày 27 tháng 6 năm 1994 Bộ Y Tế đã quyết định thành lập Bộ môn Dưỡng sinh thuộc Trường Trung Học Y Dược Dân Tộc Tuệ Tĩnh 2 (TP Hồ chí Minh) theo quyết định số 524 BYT / QĐ ngày 27 tháng 6 năm 1994, nhằm duy trì, phát huy, phát triển môn dưỡng sinh thông qua đào tạo thầy thuốc, lương y, y sĩ y học cổ truyền biết hướng dẫn bệnh nhân, người dân biết cách tập luyện, phòng bệnh … Trưởng bộ môn là BS Phạm Huy Hùng, các giáo viên là Ys Lưu Văn Thông, CN Hoàng Thị Kim Chinh và một số bác sĩ tăng cường ngắn hạn. Hàng năm bộ môn tham gia đào tạo khoảng 100 y sĩ y học cổ truyền, 120 lương y. Đến năm 1997, bộ môn có 1 giáo viên  đạt học vị tiến sĩ là Phạm Huy Hùng.  

        Năm 1998, Khoa Y Học cổ truyền thuộc Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở Trường Trung Học Y Học dân tộc Tuệ Tĩnh II và Bộ môn Y Học Dân Tộc. Bộ môn dưỡng sinh, khoa Y học cổ truyền, Đại học Y dược TP Hồ chí Minh cũng được thành lập trên cơ sở bộ môn dưỡng sinh trường trung học y học dân tộc, theo quyết định số 34 / YD/TC/QĐ ngày 20 tháng 10 năm 1999.

        Hàng năm bộ môn dưỡng sinh tham gia đào tạo khoảng 100 y sĩ (trước 2014),  250 bác sĩ y học cổ truyền chính quy và liên thông; 20 Thạc sĩ và chuyên khoa 1; Tổng số sách giáo trình là 4, trong đó có 2 giáo trình được in tại nhà xuất bản y học là Phương pháp dưỡng sinh, Phương pháp xoa bóp. Tổng số đề tài nghiên cứu là  28; số bài báo khoa học  19. 

II. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

  • Bộ môn Dưỡng sinh là đơn vị quản lý hành chính cấp bộ môn về đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị của Khoa Y học cổ truyền, chịu trách nhiệm trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học điều trị. 
  • Chức năng của Bộ môn Dưỡng sinh là góp phần đào tạo bác sĩ y học cổ truyền hệ đại học và đào tạo sau đại học bao gồm bác sĩ CKI, bác sĩ CKII, thạc sĩ và NCS có y đức, có đủ kiến thức khoa học cơ bản và y học cơ sở, có đủ kiến thức và kỹ năng kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền ở trình độ trung học, đại học và sau đại học để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, quản lý, tham gia phòng bệnh và giáo dục sức khoẻ, có khả năng tham gia nghiên cứu khoa học và tự học vươn lên. 
  • Bao gồm các học phần: các phương pháp điều trị không dùng thuốc cơ bản, các phương pháp điều trị không dùng thuốc nâng cao,…trong đó phương pháp tiên quyết là phương pháp thở bốn thời có kê mông và giơ chân của bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng, bên cạnh những bài tập dưỡng sinh, khí công, yoga phù hợp với thể trạng người Việt Nam, phương pháp xoa bóp bấm huyệt, phương pháp thực dưỡng, phương pháp thiền. Nhằm trang bị cho sinh viên và học viên sau đại học có khả năng thực hiện đúng chuẩn phương pháp, tư duy logic trong điều trị kết hợp bằng phương pháp điều trị không dùng thuốc góp phần nâng cao chất lượng sức khỏe của nhân dân. 

III. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

  • Tập thể lao xuất sắc 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019. 
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018.