GIỚI THIỆU BỘ MÔN BÀO CHẾ ĐÔNG DƯỢC

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

        Quá trình thành lập và phát triển: Bộ môn Bào chế Đông dược được thành lập theo quyết định số 160/QĐ-YDTC ngày 12 tháng 3 năm 2008. 

        Bộ môn Bào chế Đông dược được thành lập theo quyết định số 160/QĐ-YDTC ngày 12 tháng 3 năm 2008 với 2 chức năng chủ yếu là: Tham gia đào tạo cán bộ y tế chuyên ngành y học cổ truyền; Nghiên cứu khoa học và hợp tác đào tạo thuộc lĩnh vực Y Dược học cổ truyền. 

II. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Tham gia đào tạo cán bộ y tế chuyên ngành Y dược học cổ truyền.
 • Sau đại học giảng dạy các môn: Dược lâm sàng cổ truyền và hiện đại, Nghiên cứu thực nghiệm, Dược lý cổ truyền và hiện đại.
 • Đại học giảng dạy các môn: Dược lý, Dược lâm sàng kết hợp, Chế biến dược liệu.
 • Nghiên cứu khoa học lĩnh vực Dược học cổ truyền; 
 • Hợp tác đào tạo thuộc lĩnh vực Dược học cổ truyền.

III. NHÂN SỰ BỘ MÔN BÀO CHẾ ĐÔNG DƯỢC

 • Lãnh đạo tiền nhiệm:
 1. PGS.TS Nguyễn Phương Dung: Trưởng Bộ môn từ 2008 - 2018
 2. TS. DS. Hứa Hoàng Oanh: Phó Trưởng Bộ môn từ 2008 - 2017
 • Nhân sự hiện nay:
Stt Họ và tên Chức vụ Email
1. ThS DS. Lê Thị Lan Phương Phó Trưởng Bộ môn - Giảng viên ltlphuong@ump.edu.vn
2. ThS DS. Nguyễn Thị Phương Thùy Giảng viên - Giáo vụ Bộ môn ntpthuy@ump.edu.vn
3. DS. Vũ Thị Hiệp Giảng viên - Giáo tài Bộ môn vthiep@ump.edu.vn
4. KTV. Lê Thị Phương Kiều Kỹ thuật viên ltpkieu@ump.edu.vn
5. KTV. Đoàn Thị Minh Hằng Kỹ thuật viên hangduoc1982@ump.edu.vn

IV. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

 • Tập thể lao động xuất sắc từ năm 2009 -2021. 
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014. 
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2013, 2015, 2016. 
 • Bằng khen của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016. 
 • Giấy khen của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM năm 2016. 
 • Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế năm 2017.
 • Giấy khen của hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018.