Hơn 450 đại biểu tham dự Phiên Y học Cổ truyền, Hội nghị Khoa học kỹ thuật lần thứ 40, Đại học Y Dược Thành...

31/03/2024

Sau phiên toàn thể tổ chức vào chiều ngày 30/3/2024, sáng nay ngày 31 tháng 3 năm 2024, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên ngành/ chuyên ngành, trong...