Khảo sát chính thức kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo ngành Y học Cổ truyền trình độ đại học

Theo kế hoạch kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo, sáng ngày 8 tháng 11 năm 2021, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ Khai mạc đợt đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành Y học cổ truyền tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và đào tạo.